Spaka International Call Bundles

Bundle/Plan

Minutes

Price

Validity

South Africa MTN

40

ZMK     20.00

7 days

South Africa All Net

30

ZMK     20.00

7 days

World Zone

30

ZMK     20.00

7 days

Africa Zone 1

30

ZMK   130.00

7 days

Africa Zone 2

30

ZMK   180.00

7 days


International Call Destinations

Bundle/Plan

Destinations

South Africa MTN

MTN South Africa

South Africa All Net

Other Networks South Africa

World Zone

Canada, United States, China, India and United Kingdom

Africa Zone 1

Botswana, Namibia, Mozambique and Angola

Africa Zone 2

Tanzania, DRC, Malawi, Uganda, Zimbabwe and Rwanda